VAŽNO!

Za ispit se trebate prijaviti 7 dana prije ispitnog roka.

Drawing (11)

Polaznici se mogu prijaviti za ispit:

1. osobno u referadu

2.  na mail:  centarpramac@gmail.com   

  • Ako ste zaboravili prijavnicu možete ju skinuti sa naše web stranice (DOLJE), skenirati te nam poslati nazad na mail ili donijeti u referadu

 

PRIMJER ispunjene PRIJAVNICE

Prijavnica za ispit PRIMJER - PRAMAC.

Prijavnica