photo-1453355445533-dfad9179409d.3

VAŽNO!

A1.1. razinu polaznik upisuje u zimskom semestru i završava u ljetnom semestru. Polaznik nakon uspješno položenog završnog ispita osposobljen je za A1.1. razinu dječjeg stupnja. 

Ako je polaznik zadovoljan s našim pristupom rada u zimskom semestru sljedeće godine upisuje stupanj  A1.2. razine.

I tako ide za sve ostale stupnjeve.

DJEČJI stupnjevi

  • 1. - 4. razreda
  • A1 / 1, 2, 3, 4

  • DINAMIKA nastave:    2x tjedno po 45 minuta 
  • OBRAZOVNO razdoblje:    jedna školska godina od 60 sati                                                       (od LISTOPADA do LIPNJA  ili  od OŽUJKA do VELJAČE)
  • TERMIN po dogovoru
  • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
  • Cijena:    1800 kn

  • u cijenu je uključen PDV

ĐAČKI stupnjevi

  • 5. - 8. razreda
  • A2 / 1, 2, 3, 4

  • DINAMIKA nastave:    2x tjedno po 45 minuta
  • OBRAZOVNO razdoblje:    jedna školska godina od 60 sati                                                            (od LISTOPADA do LIPNJA  ili  od OŽUJKA do VELJAČE)
  • TERMIN po dogovoru
  • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
  • Cijena:    1800 kn

  • u cijenu je uključen PDV

 

Komunikacijske sposobnosti

  • Polaznik usavršava slušne navike, korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju.
  • Sudjeluje u razgovoru s vršnjacima.
  • Naučit će zatražiti objašnjenje, upute i informacije u govornom i pisanom obliku.
  • Opisivat će ljude, životinje, biljke, predmete i događaje, osobne doživljaje u govornom i pisanom obliku.
  • Naučit će napisati poruku, razglednicu, zabilješku, kratko osobno pismo i pozivnicu, ispuniti obrasce...

Drawing (16) Drawing (1)

Drawing (15)

Teme

Obuhvaćaju:

  • osobe, biljke, životinje, predmete,
  • događaje i radnje vezane uz obitelj, užu i širu okolinu,
  • prigodne blagdane i običaje,
  • školsko okruženje,
  • mjesta i institucije,
  • brojeve, oblike i veličine
  • godišnja doba, boje...