QoR8Bv1S2SEqH6UcSJCA_Tea - 3

Tečajevi stranih jezika

VRTIĆKI stupnjevi

 • E1

 • 5 - 6 godina  
 • E2

 • 6 - 7 godina

 • DINAMIKA nastave:    2x tjedno po 45 minuta
 • OBRAZOVNO razdoblje:  jedna školska godina od 60 sati               (od LISTOPADA do LIPNJA  ili  od OŽUJKA do VELJAČE) 
 • TERMIN po dogovoru
 • Cijena:    1800 kn  

 • u cijenu je uključen PDV

DJEČJI stupnjevi

 • 1. - 4. razreda
 • A1 / 1, 2, 3, 4

 • DINAMIKA nastave:    2x tjedno po 45 minuta 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedna školska godina od 60 sati            (od LISTOPADA do LIPNJA  ili  od OŽUJKA do VELJAČE)
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1800 kn

 • u cijenu je uključen PDV

ĐAČKI stupnjevi

 • 5. - 8. razreda
 • A2 / 1, 2, 3, 4

 • DINAMIKA nastave:    2x tjedno po 45 minuta
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedna školska godina od 60 sati                                 (od LISTOPADA do LIPNJA  ili  od OŽUJKA do VELJAČE)
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1800 kn

 • u cijenu je uključen PDV

SREDNJOŠKOLCI

REDOVNI

 • 1. - 4. razreda
 • A1 /A2,   B1/B2,   C1/C2
 • DINAMIKA nastave2x tjedno po 45 minuta
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedan školska godina od 60 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1800 kn

 • u cijenu je uključen PDV

UBRZANI

 • 1. - 4. razreda
 • A1 /A2,   B1/B2,   C1/C2
 • DINAMIKA nastave:   2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedan semestar od 30 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1000 kn

 • u cijenu je uključen PDV

ODRASLI

REDOVNI

 • A1 /A2,   B1/B2,   C1/C2
 • DINAMIKA nastave:    2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedan semestar od 60 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1990 kn

 • u cijenu je uključen PDV

UBRZANI

 • A1 /A2,   B1/B2,   C1/C2
 • DINAMIKA nastave:   2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedan semestar od 30 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1000 kn

 • u cijenu je uključen PDV

POSLOVNI

 • A1 /A2,   B1/B2,   C1/C2
 • DINAMIKA nastave:    2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedan semestar od 60 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    2200 kn

 • u cijenu je uključen PDV

KONVERZACIJSKI

 • za osvježenje i održavanje stranog jezika
 • DINAMIKA nastave:    2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje30 sati
 • Grupe od 5 do 10 polaznika.
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1000 kn

 • u cijenu je uključen PDV

UMIROVLJENICI

REDOVNI

 • U mirovini ste? Ispunite svoje prijepodne u ugodnoj i opuštenoj atmosferi uz šalicu kave ili čaja učeći strani jezik.

 • DINAMIKA nastave:   2x tjedno po 45 minuta
 • OBRAZOVNO razdoblje:    jedna školska godina od 60 sati
 • Grupe od 7 do 10 polaznika.
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    1200 kn

 • u cijenu je uključen PDV

Instrukcije

  • DINAMIKA nastave:    1x2  ili  2x2 sata tjedno ili više ovisno o potrebi 
  • TERMIN po dogovoru.
  • Za ostvarenje cijene instrukcija moraju se formirati grupe od minimalno:

   1. 30 kn / sat = 4 polaznika

   2. 40 kn / sat = 3 polaznika

   3. 60 kn / sat = 2 polaznika

  • U cijenu je uključen PDV.

PREDMETI:

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija

Državna matura

 • PREDMETI:  Hrvatski, engleski i njemački jezik, matematika, fizika, kemija i biologija

Drawing (19)

 • DINAMIKA nastave:    2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:    otprilike 3 mjeseca od 40 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    900 kn

 • u cijenu je uključen PDV

Drawing (18)

 • DINAMIKA nastave:    2x2 školska sata tjedno 
 • OBRAZOVNO razdoblje:  otprilike mjeseca od 36 sati
 • TERMIN po dogovoru
 • u cijenu nije uključen udžbenik i radna bilježnica
 • Cijena:    860 kn

 • u cijenu je uključen PDV