photo-1424746219973-8fe3bd07d8e3 - manja.3.

Drawing

Pri UPISU polaznici:

  • Uplaćuju prvi obrok školarine.
  • Sklapaju ugovor o obrazovanju sa "Centrom PRAMAC", te trebaju imati osobnu iskaznicu i OIB.
  • Za maloljetne polaznike ugovor potpisuje i polaznik i roditelj/skrbnik.
  • U cijenu tečaja / instrukcija / državne mature nije uračunat udžbenik i radna bilježnica.

BESPLATNO TESTIRANJE za sve polaznike

Polaznici koji imaju pred znanje stranog jezika polažu prijamni uspit (pismeni i usmeni) temeljem kojega se upisuju u odgovarajući modul.

Polaznici koji nemaju predznanja upisuju prvi stupanj.

VAŽNO!

Napominjemo da nema tečajeva za sve jezike u svim terminima koji ovise o količini potražnje zato Vas molimo da se prijavite barem 3 tjedna prije početka nastave.

Minimalan broj polazika je 4.