Centar za obrazovanje odraslih Pramac učinit će sve da zaštiti vašu privatnost i osobne podatke polaznika. Sve osobne podatke s kojima raspolažemo će biti korišteni u skladu s Zakonom i Uredbom  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka je Upisnica.

 

Koje podatke prikupljamo?

Za polaznike:

  • ime i prezime 
  • adresu stanovanja
  • razred i škola koju pohađaju ili tvrtka u kojoj rade
  • kontakt broj mobitela i e-mail adresu

 

Što činimo s podacima koje prikupimo?

Podatke čuvamo do završetka kompletne edukacije polaznika u našoj Ustanovi.

 

Zašto ih prikupljamo?

  • zbog izvršavanja zakonskih obaveza
  • zbog evidencije

 

Sigurnost

Sigurnost vaših podataka nam je važna. Kako bismo spriječili neautorizirani pristup vašim podacima ili njihovo otkrivanje, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave zaštite kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo.

 

Svi naši polaznici imaju pravo na:

  • uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose
  • ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose polaznik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi radi ostvarivanja prava na: dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi te obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose

  • zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem

  • Polaznik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt broj: 01/2004 - 432

E mail: tatjana.kletus@gmail.com