Centar za obrazovanje odraslih Pramac ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 24.03.2023. godine izdalo rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-406-01/23-01/01; URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2, s rokom važenja od 27.03.2023. do 27.03.2026.

Centar za obrazovanje odraslih Pramac vodi se u Registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 102.

Program izobrazbe provode stručne osobe:

Saša Čaldarević, dipl. iur. – stručna osoba po čl. 16. st. 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine br. 65/2017) posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera i stručnih osoba javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pod rednim brojem 31. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim programima usavršavanja, seminarima i radionicama na temu javne nabave.

Hrvoje Rosandić, dipl. iur. – stručna osoba po čl. 16. st. 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine br. 65/2017) posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera i stručnih osoba javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pod rednim brojem 192. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim programima usavršavanja, seminarima i radionicama na temu javne nabave.