Ispiti se održavaju u:

  • SIJEČNJU
  • VELJAČI
  • SVIBNJU
  • LIPNJU

 

O datumu ispita bit ćete obaviješteni 14 dana prije roka.