Za one koji trebaju dodatnu pomoć pri učenju održavamo instrukcije tijekom cijele godine za OSNOVNOŠKOLCESREDNJOŠKOLCE.

PREDMETI:  engleski i njemački jezik, matematika, fizika i kemija

DINAMIKA nastave:    1x2  ,  2x2 sata tjedno ili više ovisno o potrebi 

TERMIN po dogovoru.

Za ostvarenje cijene instrukcija moraju se formirati grupe od minimalno:

1. 30 kn / sat = 4 polaznika

2. 40 kn / sat = 3 polaznika

3. 60 kn / sat = 2 polaznika

U cijenu je uključen PDV.